Projekti

Dolgoročni, kontinuirani projekti
Sodelovanje z ambulanto Pro Bono in Društvom Kralji ulice – izvajanje psihoterapevtskega in psihosocialnega svetovanja.

V okviru Inštituta že od začetka prostovoljsko delujemo kot podporna pomoč uporabnikom Društva Kralji ulice, in sicer na psihosocialnem področju. Gre za uporabnike iz roba družbe, ranljivo družbeno skupino, ki jo Društvo z nizkopražnim programom oskrbi iz vidika prehrane, dostopa do spletnih vsebin, vključevanjem v družbene aktivnosti, IPPS pa jim ponuja še psihoterapevtsko in psihosocialno podporo, ki jo osebe iz družbenega dna še kako potrebujejo. Uporabniki Društva so večinoma brezdomni državljani, nekdanji obsojenci in osebe zasvojene s psihotropnimi snovmi. Delo poteka mesečno in izvajanje psihoterapevtskega dela in psihosocialnih svetovanj ovrednotimo lahko kot uspešno, saj je vedno več zanimanja za tovrstno pomoč. Psihoterapevtsko delo poteka z uporabo različnih terapevtskih pristopov, predvsem pa z metodo kognitivno vedenjske terapije, ki je v svetovnem merilu največkrat validirana in ocenjena kot najbolj učinkovita psihoterapija, saj uporabnikom nudi takojšnjo pomoč pri prepoznavanju čustvenega nelagodja zaradi neprilagojenih misli; pri spreminjanju bazičnih prepričanj in prepoznavanju negativnih avtomatskih misli (NAM) ter pripomore njihovi modifikaciji. Ravno tako na prostovoljski ravni smo sodelovanje z ambulanto Pro Bono ustanovili v začetku leta 2014, njihovi uporabniki so vsi brezposelni, ki so zaradi nesrečnih okoliščin (likvidacija podjetja, stečaji, redukcije, odpuščanja …) izgubili osnovno zdravstveno zavarovanje. Pomoč njihovim uporabnikom nudimo s pomočjo kognitivno vedenjske terapije in drugih terapevtskih pristopov ter iz vidika psihosocialnega svetovanja. Pri svojem delu opažamo, da število oseb, ki potrebujejo tovrstno pomoč iz dneva v dan narašča, saj je v sodobni razslojeni družbi čedalje več ljudi v duševni stiski, v katero jih je pahnila neizprosna neoliberalna politika.

Projekt v pripravi
Ravno zaradi čedalje večjega nabora brezposelnih oseb in sodržavljanov na robu preživetja smo se odločili spomladi 2015 organizirati terapevtske skupine v netipičnem oz. letoviškem okolju, za osebe z duševnimi motnjami in ljudi v duševni stiski, kjer bomo v počitniškem ambientu, poleg terapevtskega dela in svetovanja izvajali tudi različne terapevtske delavnice. Poleti 2015 leta bomo organizirali tudi letovanja otrok iz socialno ogroženih družin, ki jim bomo poleg počitniških dejavnosti nudili tudi prostočasne delavnice (kreativno pisanje, slikanje, dramsko igro …) ter športne aktivnosti. Naše delo temelji na prostovoljski pomoči osebam v psihosocialni stiski, ki jo sodobna, individualno in tržno usmerjena družba proizvaja.

Novi projekt

Kognita inštitut za psihosocialno pomoč je zaključil raziskovalni projekt – Učinki psihosocialnega svetovanja in kognitivno vedenjske psihoterapije na izboljšanje življenjskih, vedenjskih in čustvenih razmer uporabnikov Društva “Kralji ulice”. Projekt je potekal od januarja do konca avgusta 2014 in je zajemal populacijo ranljivo skupino – brezdomce. Spremenljivke v raziskovalnem delu so: odvisnost, zasvojenost, zaposlitev, zakonski status, nastanitev, zaposlitev, družbena integracija. Celotna študija raziskave bo v kratkem objavljena na straneh Kognita inštituta.