IPSP – KOGNITA

Kaj predstavlja IPSP KOGNITA?
Kognita 
inštitut za psihosocialno pomoč je bil ustanovljen 07. januarja 2013. Njegova temeljna dejavnost je nehospitalno nudenje psihosocialne in psihoterapevtske pomoči, raziskovalna dejavnost na področju psihosocialne in psihoterapevtske pomoči in priprava ter izvajanje psihoterapevtskih in psihosocialnih programov.

Kaj ponuja IPSP KOGNITA?
Na področju psihopatologije ponuja psihoterapevtsko in psihosocialno pomoč uporabnikom z duševnimi motnjami in duševno stisko, na področju raziskovanja ponuja sistematično razvijanje znanstveno raziskovalno-razvojne dejavnosti na psihosocialnem področju in raziskovalno/razvojno dejavnost za podjetje Scriptio d.o.o., v okviru katerega deluje.

Psihoterapevtsko in psihosocialno svetovanje
V okviru Inštituta deluje psihoterapevtsko in psihosocialno svetovanje uporabnikom s psihičnimi motnjami in osebam v duševni stiski. Pri delu uporabljamo različne terapevtske metode, predvsem kognitivno vedenjsko terapijo, ki je izjemno učinkovita, saj so pozitivni rezultati vidni že po nekaj tretmajih; počutje klientov se vidno izboljša.

Raziskovalno delo
V okviru Kognita inštituta je izšla sociološka študija V ogledalu je nekaj narobe; v knjigi so zbrane kolumne avtorice in predstojnice Inštituta, Zuzanne Kraskove, ki se dotikajo socialne problematike naše sodobne družbe, iz vidika zakonodaje, marginalizacije, ksenofobije itn.

V pripravi je strokovna študija o refleksiji oseb z duševnimi motnjami v specifičnem (nehospitalnem) okolju. Glede na že izvedene terapije v netipičnem (zunanjem, naravnem) okolju opažamo, da so vedenjski znaki oseb, ki se teh terapij udeležujejo, spremenjeni; klienti so manj tesnobni, so pozitivno naravnani, optimistični, dovzetni za nove ideje in dejanja. Na podlagi preučevanih skupin in s pomočjo upoštevanih spremenljivk pripravljamo študijo o spremenjenih vedenjskih vzorcih, ki se pozitivno kažejo v življenju teh posameznikov in širše v družbi.

Etični kodeks
Kognita inštitut deluje v okviru skupnih načel in vrednot, v smislu zaupanja in spoštovanja sodelavca kot sočloveka, v smislu spoštljivega, doslednega in odgovornega odnosa do strank oz. klientov, in v smislu delovanja za dobrobit zaposlenih in deležnikov ter za družbeno dobro nasploh.