voščeni_vojak
Pomagati enemu človeku je kaplja, pomagati mnogim je ocean.